THK花键的优点在以下五点: 

        1.大负荷容量

       滚珠的滚动沟槽采精密硏成型,且采用哥德型40角接触·因接触角度大·故在径向和扭矩方向都具有很大的鱼荷容量。

         2. 旋方向零间隙

       通过采用接触角度为40°的相对2~4排滚珠列列,将花键轴与花键外简结合·并可透过调整预压方式·使旋转方向的间隙可为零。

         3.高度敏性

       由于钢珠接触点采特殊的设计·除高刚性外更具灵敏性,并可降低能量的浪费。

        4.高刚性

       由于接角大,故具有高刚性·并可视情况施加怡当的预压·所以能获得离的扭矩刚性、力矩刚性。

         5.装配简单

       由于采用特殊之设计,即使将花键外筒从花键轴脱离・钢珠也不会脱落。故而装配、保养、检查都很容易进行